Про застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до Російської Федерації та Республіки Білорусь в оборонно-промисловій сфері

18.12.2023

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №762/2023

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 листопада 2023 року «Про застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до Російської Федерації та Республіки Білорусь в оборонно-промисловій сфері»

Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю:

1. Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 листопада 2023 року «Про застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до Російської Федерації та Республіки Білорусь в оборонно-промисловій сфері» (додається).

2. Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цим Указом, покласти на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

3. Цей Указ набирає чинності одночасно із затвердженням Верховною Радою України рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 листопада 2023 року «Про застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до Російської Федерації та Республіки Білорусь в оборонно-промисловій сфері» у порядку, визначеному частиною другою статті 5 Закону України «Про санкції».

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

20 листопада 2023 року

Введено в дію
Указом Президента України
від 20 листопада 2023 року
№ 762/2023

РІШЕННЯ

Ради національної безпеки і оборони України

від 20 листопада 2023 року

Про застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до Російської Федерації та Республіки Білорусь в оборонно-промисловій сфері

Відповідно до статті 5 Закону України «Про санкції» Рада національної безпеки і оборони України вирішила:

1. Підтримати внесені Кабінетом Міністрів України пропозиції щодо застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій).

2. Застосувати строком на 50 років такі секторальні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) до Російської Федерації та Республіки Білорусь в оборонно-промисловій сфері:

1) заборона проведення операцій з товарами і послугами, на міжнародні передачі яких поширюється дія Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання», з резидентами Російської Федерації та Республіки Білорусь, у тому числі тих, що проводяться із залученням резидентів інших держав;

2) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань на користь резидентів Російської Федерації та Республіки Білорусь за операціями, визначеними у підпункті 1 цього пункту;

3) заборона передачі резидентам і резидентами Російської Федерації та Республіки Білорусь технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона на здійснення резидентами Російської Федерації та Республіки Білорусь дій з одержання охоронних документів, здійснення інших дій, пов’язаних з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності (винаходи, корисні моделі, промислові зразки, компонування напівпровідникових виробів, торговельні марки, географічні зазначення, сорти рослин, об’єкти авторського права і суміжних прав), крім дій щодо продовження строку чинності прав інтелектуальної власності та продовження строку дії охоронних документів; заборона реєстрації і акредитації організацій колективного управління, засновниками яких є резиденти Російської Федерації та Республіки Білорусь;

4) припинення дії спільних проєктів та промислових програм у сфері безпеки і оборони, учасниками яких є резиденти Російської Федерації та/або Республіки Білорусь, щодо товарів військового призначення та подвійного використання;

5) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України «Про санкції», а саме: заборона здійснення інвестицій за участю резидентів Російської Федерації та Республіки Білорусь щодо юридичних осіб, які провадять діяльність з виробництва, міжнародних передач товарів військового призначення та подвійного використання, надання послуг військового призначення та подвійного використання, у тому числі тих, що проводяться із залученням резидентів інших держав.

3. Кабінету Міністрів України разом зі Службою зовнішньої розвідки України, Службою безпеки України, Національним банком України та іншими державними органами відповідно до компетенції забезпечити реалізацію і моніторинг ефективності секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до Російської Федерації та Республіки Білорусь в оборонно-промисловій сфері, передбачених пунктом 2 цього рішення.

4. Міністерству закордонних справ України поінформувати компетентні органи Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки та інших держав про застосування санкцій.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України О.ДАНІЛОВ

Поділитися: